دوشنبه, 27 دی,1400
مطالب موجود برای 'خرمشهر'
ایرانشهر 3

ایرانشهر 3

19 مهر 1399 | 17:34
  • پدیدآورنده: محمدحسن شهسواری
  • سال انتشار: تابستان 1399
  • قیمت : 61000 تومان تومان
  • خرید اینترنتی
"ایران‌شهر" به روایت شهر خرمشهر از روزهای نخست جنگ تا سقوط می‌پردازد. یادآوری می‌شود که با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز دفاع مقدس ایران در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، خرمشهر صحنه نبرد خیابانی میان مدافعین خرمشهر و نیروهای متجاوز بع...
 ایرانشهر 1

ایرانشهر 1

19 مهر 1399 | 17:22
  • پدیدآورنده: محمدحسن شهسواری
  • سال انتشار: تابستان 1399
  • قیمت : 51000تومان تومان
  • خرید اینترنتی
"ایران‌شهر" به روایت شهر خرمشهر از روزهای نخست جنگ تا سقوط می‌پردازد. یادآوری می‌شود که با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز دفاع مقدس ایران در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، خرمشهر صحنه نبرد خیابانی میان مدافعین خرمشهر و نیروهای متجاوز بع...