شنبه، 8 آذر 1399
مطالب موجود برای ' حسین قربانزاده'
روی سیم تار

روی سیم تار

16 اردیبهشت 1398 | 17:20
  • پدیدآورنده: حسین قربانزاده
  • سال انتشار: 1397
  • قیمت : 29000 تومان
  • خرید اینترنتی
« روی سیم تار» روایت پسری است که میخواهد با کنجکاوی اش بیشتر از مفهوم زندگی سر در بیاورد. بیشتر از سایر هم سن و سالهایش با مفهوم زندگی و مرگ درگیر میشود تا اینکه به سفری میرود که او را به آنچه نامش زندگی ست میرساند.