یکشنبه, 30 اردیبهشت,1403
مطالب موجود برای 'تیمور آقامحمدی'
همه

همه

14 تیر 1400 | 16:38
  • پدیدآورنده: تیمور آقامحمدی
  • سال انتشار: زمستان1399
  • قیمت : 40000 تومان
  • خرید اینترنتی
چرا رفت؟این اولین سوالی است که اغلبِ ما بعد از رفتنِ کسی، چه آدمِ نزدیک، چه آدمِ دور، از خودمان می‌پرسیم.رفتن بعضی‌ها شاید در زندگی بیشترمان امری عادی باشد، اما رفتنِ کسی شاید به بزرگ‌ترین معمایِ زندگیِ ما تبدیل شود. پدر خانواده‌ای، بعد از بازنشستگی ...