چهارشنبه, 22 اردیبهشت,1400
مطالب موجود برای 'فرشته اثنی عشری'

فرشته اثنی عشری

تاریخ تولد: 1368/6/3 محل تولد: قم تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات محصل و شاغل در: دانشگاه...