دوشنبه, 27 دی,1400
مطالب موجود برای 'مجید اسطیری'
مجید اسطیری
مجید اسطیری متولد سال 1364 در تهران است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. او را می‌توان نویسنده‌ای جوان و ساعی در عرصۀ داستان نویسی دانست. دقت نظر و توجه ویژه به امور عادی و به ظاهر جزئی و ایجاد خلاقیت در آن از خصیصه‌های نوشتاری ا...
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 17:06