دوشنبه, 27 دی,1400
مطالب موجود برای 'محمد خسروی راد'
محمدخسروی راد
محمدخسروی راد در سال 1349 در مشهد متولد شد. خسروی راد از سال 72 تا 74 مسئول امور شهرستانهای حوزه هنری کشور بوده است. سایر مسولیت‌ها : عضو تحریریه هفته‌نامه‌ی ری * دبیر سرویس اجتماعی هفته‌نامه‌ی ری * کارشناس روابط عمومی دانشکده علوم حدیث ...
شنبه، 18 خرداد 1398 - 16:17