دات نت نیوک
چهارشنبه، 2 مهر 1399

مطالب موجود برای ' فاطو و پری دریایی'

امین فقیری

امین فقیری

امین فقیری ۳۰ آذر ۱۳۲۲ در شیراز به دنیا آمد. فقیری در کنار دیگر افتخاراتش به همر...