یکشنبه, 29 فروردین,1400
مطالب موجود برای ' قربان ولیئی'
قربان ولیئی

قربان ولیئی

به تیغ عشق سرم را شبی جدا کردند از آن دقیقه مرا با تو آشنا کردند دكتر قربان ولیئي ...