دوشنبه, 27 دی,1400
مطالب موجود برای ' نقل گیتی'
محمدخسروی راد
محمدخسروی راد در سال 1349 در مشهد متولد شد. خسروی راد از سال 72 تا 74 مسئول امور شهرستانهای حوزه هنری کشور بوده است. سایر مسولیت‌ها : عضو تحریریه هفته‌نامه‌ی ری * دبیر سرویس اجتماعی هفته‌نامه‌ی ری * کارشناس روابط عمومی دانشکده علوم حدیث ...
شنبه، 18 خرداد 1398 - 16:17