دوشنبه, 27 دی,1400
مطالب موجود برای ' وقت معلوم'
مهدی کفاش
مهدی کفاش متولد سوم مرداد 57 در گرگان است. او اصالتا مشهدی میباشد و اکنون ساکن تهران است. آثار: یکی بود سه تا نبود / نشر افراز وقت معلوم / انتشارات شهرستان ادب قرار مهنا /انتشارات شهرستان ادب افتخارات: برگزیده جشنواره داستان ج...
جمعه، 13 مهر 1397 - 12:45